Oronomedica

Benefits of Pro MIX and Probiotics

จุลินทรีย์จำนวนหลายล้านตัวที่อาศัยอยู่ในร่างกาย มีบทบาทสำคัญต่อระบบภูมิคุ้มกัน ที่จะนำพาสารอาหารต่างๆ รวมไปถึงจุลินทรีย์อื่นๆ เข้าสู่ระบบทางเดินอาหาร การทำงานของระบบภูมิคุ้มกันนี้ ขึ้นกับสุขภาพลำไส้ของเรา ดังนั้นการมีสุขภาพที่ดี ลำไส้จึงเป็นส่วนประกอบของร่างกายที่สำคัญมากที่ต้องดูแลโดยการสร้างสมดุลของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้
Shares this :