Oronomedica

Get to know Probiotics + Kefir

จุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ที่พบได้ในสิ่งแวดล้อม สัตว์และในร่างกายมนุษย์ มีทั้งชนิดที่เป็นประโยชน์และเป็นโทษ ซึ่ง Probiotics จัดเป็นเชื้อจุลินทรีย์และยีสต์ในกลุ่มที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เมื่อมีอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมจะช่วยให้ระบบในร่างกายทำงานเป็นปกติ โดยเฉพาะระบบทางเดินอาหารและระบบภูมิคุ้มกัน เพราะมีส่วนช่วยในการป้องกันและรักษาโรคบางชนิด
Artboard 1
Shares this :