Oronomedica

เหตุผลว่าทำไมคุณควรได้รับวิตามิน K2 ในปริมาณที่เหมาะสมในรูปแบบ MK-7

วิตามินเคในรูปแบบ MK-7 ช่วยเสริมสร้างสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดในสตรีวัยหมดประจำเดือนให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น เมื่อไม่นานมานี้ดร. Cees Vermeer ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิตามินK นำการวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าการใช้วิตามินK2 ในระยะยาวในรูปแบบของ MK-7 มีผลเชิงบวกต่อสุขภาพของหัวใจ นอกจากนั้นวิตามินเคยังช่วยลดปริมาณการแข็งตัวของผนังหลอดเลือด รวมถึงความยืดหยุ่นของหลอดเลือดที่ดีขึ้น

วิตามิน K2 มีบทบาทในการป้องกันการแตกหักในสตรีวัยหมดประจำเดือนที่เป็นโรคกระดูกพรุน การวิเคราะห์ผลการศึกษาที่แตกต่างกัน 19 ข้อที่มุ่งเน้นไปที่สตรีวัยหมดประจำเดือนที่เป็นโรคกระดูกพรุนพบว่าวิตามิน K2 มีบทบาทในการปรับปรุงความหนาแน่นของกระดูกกระดูกสันหลังและป้องกันการแตกหัก

Shares this :
© 2019 Oronomedica. All Rights Reserved.